Reference

Realizace staveb:

Realizované elektroinstalace:

Realizované revitalizace památek:

Realizované ICT dodávky:

Reference

Ocenění a certifikáty

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
PDF ke stažení
Certifikát prověřená společnost

PDF ke stažení
Realizace staveb

,,Divoká Šárka, Praha 6, Projekt opravy lesní cesty a stabilizace přilehlých svahů“

Práce zahrnovaly: odkopání svahu, bourání stávajícího asfaltového povrchu včetně podkladu, stavba nové železobetonové opěrné zdi' kotvení základní opěrné zdi do mikropilotu, zpevnění svahu svahovou tvarovkou, nový asfaltový povrch komunikace s nosným podložím, odvodnění žlabem do přírodního vsaku, ekologická likvidace suti, přípravy zeleně, náletových dřevin a stromů. Práce byla provedena v dobré kvalitě a v termínu od 7. 8. 2023 do 16. 11. 2023.

Vybudování spisového archivu a technických prostor v objektu ÚMČ Praha 5 Štefánikova 17

Práce zahrnovaly statické zajištění stropů, provedení výtahové šachty, dodání a osazení výtahu, dodání a osazení regálového systému, provedení vzduchotechniky, ZTl, dodání a osazení zálohového zdroje diesel agregátem, dodání a osazení protipožárních dveří, provedení protipožární izolace stropů a stěn. Dále byla provedena ekologická likvidace suti. Práce byly provedeny v termínu 21. 2. 2023 – 5. 12. 2023

Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění na hřbitově ve Vršovicích

Rekonstrukce objektu denního stacionáře, Rajmonova, Praha 8

Úprava plochy ve vnitrobloku domu Dr. Zikmunda Wintra

Oživení pevnosti Josefov (již dokončená zakázka)

Revitalizace nádvoří 3000 m2, Praha Karlín

Adresa: U Sluncové 8, Praha Karlín, Zadavatel: Výzbrojní útvar MO.
Na nádvoří U Sluncové 8 jsme prováděli následující práce:
1. Rekonstrukce kanalizace, 2. Rekonstrukce vodovodu, 3. Asfaltové povrchy, 4. Zámková dlažba

Dětské hřiště u obecního úřadu v Kolodějích

Jižní parkoviště ZOO Praha

Práce zde probíhaly od poloviny listopadu do konce prosince minulého roku.

Plácek v Hlubočepích (dětské hřiště s ohništěm a toaletou)

Toto dětské hřiště s ohništěm a toaletou jsme budovali od května do prosince minulého roku. Bude velmi příjemným místem pro relaxaci nejen pro místní obyvatele, ale i pro všechny návštěvníky přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.

Dětské hřiště, chodník a ohniště v Řeporyjích

Jedná se o dětské hřiště, chodník a ohniště v Řeporyjích. Na této zakázce jsme pracovali od srpna do prosince minulého roku.

Demontáž staré a výstavba nové plechové haly pro Lesní školku v Ďáblicích

V září jsme začali pracovat na demontáži staré a výstavě nové plechové haly pro Lesní školku Ďáblice. Stavba byla předána na konci prosince.

Rekonstrukce hygienického zázemí v Rudolfinu

Stavební a bourací práce Rudolfinum

Kamenná dlažba v historickém objektu zámku v Dolních Počernicích, Praha 9

Subdodavatelská zakázka - OC Cíl

Rekonstrukce komunikace a zhotovení náměstíčka v Pražské ZOO

Subdodavatelská zakázka - Rekonstrukce komunikací a odvodnění v parku Riegerovy sady

Subdodavatelská zakázka - Rekonstrukce opěrné zdia schodů k Nuselskému mostu v parku Folimanka

Dopravní hřiště u MŠ Santoška

Hřbitov Chodov

Komunikace v parku Klamovka

Komunikace parku Socré Coeur Praha 5

Obora Satalice

Secesní fasáda Na Bělidle 36, Praha 5

Revitalizace památek

Oživení pevnosti Josefov (již dokončená zakázka)

Rekonstrukce Čínského pavilonu z roku 1817, Praha - Cibulka, subdodavatelská stavba

Rekonstrukce pozdně barokní fary z roku 1735 ve Velenicích u České Lípy

Elektroinstalace​
ICT služby